Facebook objavil prospekt (S-1) za vse interesente IPO- prve javne prodaje delnic, v njem pa je precej zanimivih podatkov