Windows 8 prinaša prenovljen logo, ki vrača pravokotno okno