Trafika –mobilna aplikacija za prebiranje preko 50 različnih slovenskih časopisov, revij, katalogov…