Novi Renault Clio 4 s prenovljenim izgledom pa tudi tablico ima lahko vgrajeno