MyScript Calculator kalkulator, ki rešuje korene, ulomke, potence… tako, da jih »narišemo« v Android telefon