Mobitel končno z uporabo 2 SIM kartic vezanih na en račun, tako da obe uporabljata iste zakupljene količine