Samsung Galaxy Note II pri Mobitelu na voljo za 1€ v NAJNAJ 23 Premium