Captcha poleg zaščite sedaj tudi z zavzemanjem za državljanske pravice (Civil Rights Defenders)