Rails Girls Ljubljana- 586 prijavljenih punc željnih programerskega znanja, sprejetih pa le 75