Vodafone UK in 3 Avstrija opozarjata iPhone 4S uporabnike, da naj NE nadgradijo telefona na iOS 6.1