Cena za HTC One 510£ v Veliki Britaniji in 661€ v Nemčiji v Sloveniji pa ??