Slovenija ima talent 2013 – 3. avdicijska oddaja (31.3.2013) – Sandra Harb, VIP Dance, Ivana Honsić