Android aplikacija za reševanje enačb, risanje funkcij, odvode, integrale – Wolfram Algebra in Calculus