SLO 1 in SLO 2 morata zaradi akta o razvrščanju programov biti vedno na prvih dveh mestih