Tušmobil načrtuje izgradnjo bazne postaje v Ljubljani -Interevropa na Letališki cesti in Kmetijska zadruga Krka v Novem mestu