Dell EqualLogic PS-M4110 Blade Array za boljšo virtualizacijo in nižanje stroškov