FIFA po ukinitvi programa ESPN 3D preučuje ali bi 3D World Cup 2014 sploh izvedli