Prenovljen portal komuniciraj.eu s testom hitrosti interneta (speed test), a je izgubil primerjalnik cen