Izklop Monete nima vpliva na uporabo študentskih bonov