Google Map Maker tudi v Sloveniji – ozemlje Slovenije končno omogoča risanje, označevanje in dodajanje podrobnosti