Wikipedia v 1000 knjigah s 1200 stranmi – crowdfunding projekt za tiskanje člankov Wikipedie v knjige