Kalkulator MyScript 1.2 računanju ulomkov dodaja še n-te korene in hiperbolične funkcije