Nadomestilo za nedelovanje ali slabo delovanje mobilne telefonije, interneta, televizije… sedaj pokrito s kodeksom. A res???