DDV s 1. majem 2014 v Sloveniji kot kaže spet višji – nižji DDV 10%, višji DDV 24%