T-2 v aprilu 2014 s tremi novimi baznimi postajami (Lucija, Liminjan in Slovenske Konjice)