Vlado Pilja – Stranac u noći – Massimo Savič- Znan obraz ima svoj glas (4. oddaja 20.4.2014)