GoDaddy objavil prospekt (S1) za 100 mio $ vreden IPO – prva javna prodaja delnic