Predlog h in k – Kdaj uporabljamo predlog h in kdaj predlog k?