Pro Plus s 4.9 mio € globe zaradi zlorabe prevladujočega položaja na oglaševalskem trgu by Agencija za varstvo konkurence (AVK)