Adria Airways je s septembrom 2014 dovolila uporabo mobilnih elektronskih naprav v vseh fazah leta