Portal Fran združuje 20 različnih slovarjev, tudi nov SSKJ (2014), Slovenski pravopis, Slovar novejšega besedja …