V ZDA se po novem zgolj internetne hitrosti 25/3 Mbps štejejo kot širokopasovna povezava – Kje je Slovenija?