Seznam šol, kjer bo 6.2.2015 odpadel pouk zaradi izrednih razmer / sneg (osnovna šola, srednja šola)