IR Optika (FTTH za šole, vrtce…) za 393 lokacij že podpisana, preostalih 253 preostalo revizijo in čaka podpis