AKOS-ov test hitrosti interneta (Speed Test) bo za 40.000€ izdelal Specure GmbH, na voljo bo predvidoma v začetku maja 2015