Spotify ima 15 milijonov plačljivih uporabnikov, 60 milijonov pa je vseh uporabnikov