Tušmobil v letu 2014 z 79.6 mio € prihodkov od prodaje in plani za zagon LTE-ja v letošnjem letu