Skupina Telekom Slovenije v letu 2014 s 756,5 mio € čistih prihodkov od prodaje, v letu 2015 pa načrtujejo do 107 mio € investicij