Ljubljansko Wi-Fi omrežje WiFreeLjubljana že od lani s pokrivanjem znotraj LJ obroča, a še vedno z nemogočim in neuporabnim vmesnikom