Micorosft Office za Android naprave je brezplačen za vse, a so nekatere funkcionalnosti zgolj plačljive uporabnike Office 365