Stečaj T-2-ja se je pričakovano zapletel, saj je družba Granol vložila ustavno pritožbo