RCERO Ljubljana začel sprejemati komunalne odpadke v predelavo, saj se je začelo poskusno obratovanje