Zrak v Sloveniji je nadpovprečno onesnažen s trdimi delci (PM10), pozimi so največji problem kurišča na drva