TomTom Traffic tudi v Sloveniji – gostota prometa v realnem času za uporabnike TomTom storitve v Sloveniji