Škisova tržnica 2016 – 5.5.2016 – Kardeljeva ploščad, Ljubljana