NTK Poslovno srečanje 21. NT konference o tem, da je digitalna transformacija nujna za nadaljnji uspeh podjetja