Neuroth je na Cankarjevi cesti v Ljubljani odprl nov slušni center v katerem je posebna pozornost posvečena otrokom