Ledena doba: Veliki trk (2016) – nagradna igra za promocijske izdelke filma / do 24.7.2016