Netflix s poročilom za Q2 2016 razočaral vlagatelje, saj ni dosegel načrtovanih 2.5 mio novih naročnikov