12 novih lokacij BicikeLJ postajališč, ki bodo na voljo v prvi polovici leta 2017